Close

Communication Plan

Name Designation Phone / Fax Mobile Call Sign

Sh. Pankaj Kumar

DM (North-East)

22122732

 

 

NIL

Sh. R.P. Aggarwal

ADM (North-East)

22115490

 

NIL

Sh. Devendra Kumar Upadhayay

SDM (Yamuna Vihar)

 

22574468

 

NIL

Sh. Puneet Kumar Patel

SDM (Karawal Nagar)

22674469

 

NIL

Sh. Ajay Kumar Arora

SDM (Seelampur)

22827387

 

NIL

Sh. Devendra Kumar Upadhayay (Additional Charge)

 

SDM (HQ)

22597023

 

NIL

Sh. Krishan Veer

SDM (Election)

 

 

NIL

Sh. Vijay Kumar Meena

Tehsildar

(Yamuna Vihar)

22574468

 

NIL

Sh. Ramji Lal Meena

Tehsildar(Karawal Nagar)

22574469

 

NIL

Sh. Dalbeer Singh

Tehsildar(Seelampur)

22827365

 

NIL

Sh. Deepak Kumar
DPO,DDMA(North-East)